คลังเก็บหมวดหมู่: เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

Ecotopia และ Swoop Buddy ร่วม Co create สร้างการหมุนเวียนเพื่อก่อเกิดการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า

Ecotopia และ Swoop Buddy ร่วม Co create สร้างการหมุนเวียนเพื่อก่อเกิดการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า

เศรษฐกิจ

“Ecotopia” (อีโค่โทเปีย) ที่สุดของแหล่งรวมสินค้าอีโค่สำหรับคุณ ครบครันหลากหลายเพื่อโลกที่ดีขึ้น เปิดพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการร่วม Co create สร้างคุณค่าให้กับการมีส่วนร่วมในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกับ Swoop Buddy คอมมูนิตี้แพลตฟอร์มที่จะทำให้การแลกเสื้อผ้าของเพื่อนๆ เป็นเรื่องง่าย ให้เกิดการหมุนเวียนเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด จัดโซนให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในสังคม ณ Ecotopia ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม

Swoop Buddy ได้ตระหนักและเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมแฟชั่นที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมแล้วได้พบว่าทางออกหนึ่งที่จะช่วยลดผลกระทบเหล่านี้ได้ คือ แฟชั่นหมุนเวียน (Circular Fashion) หรือการทำให้เสื้อผ้าที่ถูกผลิตออกมาแล้วมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวมากที่สุด ผ่านการใช้ซ้ำ (Reusing) มาเป็นธีมหลักของ Swoop Buddy เนื่องจากเป็นทางออกที่ช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกได้มากที่สุด ประกอบกับพอได้ทำการวิจัยตลาด ได้พบว่าปัญหาตู้เสื้อผ้าของคนส่วนมากเต็มไปด้วยเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วแต่คุณภาพยังดีและผ่านการใช้งานเพียงไม่กี่ครั้ง รวมถึงพฤติกรรมคนยุคนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงสไตล์ หรือต้องการทดลองเสื้อผ้าใหม่ๆ อีกด้วย จึงเป็นที่มาของการแลกเปลี่ยนเสื้อผ้า (Clothes Swap) กัน

สำหรับโซนนี้ของ Swoop Buddy จึงเป็นคอมมูนิตี้ของการแลกเปลี่ยนเสื้อผ้าผ่านแพลตฟอร์มเว็บไซต์ www.swoopbuddy.com และที่โซนชั้น 3 ใน Ecotopia โดยสามารถนำเสื้อผ้าของใช้ที่ยังมีสภาพที่ใช้งานได้นำมาแลกเปลี่ยน หรือนำมาฝากที่โซน ซึ่งวิธีการแลกเปลี่ยนเสื้อผ้านั้นยังสามารถสะสม BuddyCoin ได้อีกด้วย เพื่อนำมาแลกซื้อเสื้อผ้าได้ต่อไป นอกจากนี้เสื้อผ้าบางส่วนยังส่งต่อให้ร้านปันกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ จะนำเสื้อผ้าไปขายต่อเพื่อนำเงินสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาต่างๆ และยังนำเสื้อผ้าไปแปรรูป (Upcycle) ให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงได้ช่วยสร้างงานให้แก่คนในชุมชนคลองเตย เป็นการต่อยอดในการช่วยเหลือสังคมต่อไปอีกด้วย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสทีดีในสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ที่ Swoop Buddy ชั้น 3 Ecotopia สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม

ข่าวเศรษฐกิจอัพเดท :  “นิวทรีชั่น เอสซี” ขับเคลื่อนธุรกิจสู่องค์กรคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจ

“นิวทรีชั่น เอสซี” ขับเคลื่อนธุรกิจสู่องค์กรคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

“นิวทรีชั่น เอสซี” ขับเคลื่อนธุรกิจสู่องค์กรคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจ

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด บริษัทชั้นนำด้านธุรกิจวัตถุเจือปนอาหารและเครื่องปรุงต่างๆ กว่า 41 ปี มุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานขององค์กร รวมทั้งตระหนักในความสำคัญของการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และแสดงความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ ที่ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ประกาศความสำเร็จสู่องค์กรคาร์บอนต่ำ รับมอบประกาศนีบัตรการรับรองระบบ ISO 14064-1:2018 มาตรฐานสากลด้านการทวนสอบการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร จาก บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) ผู้ให้การรับรองระบบมาตรฐานสากลชั้นนำของโลก

คุณประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐานในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (ประเทศไทย พม่า ลาว และกัมพูชา) บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (BVC) มอบผลการรับรองระบบ ISO 14064-1:2018 พร้อมแสดงความยินดี ให้แก่ ดร. พัชร์ เอกปัญญาสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด โดยทางดร.พัชร์ เอกปัญญาสกุล ได้กล่าวว่า NTSC เรามีความยินดีในการเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อนำพาธรรมชาติที่ดีสู่อนาคตของประเทศ อีกทั้ง NTSC เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจในและมีนโยบายต่อการรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น การได้รับรางวัลรับรองมาตรฐานในครั้งนี้ จึงเป็นส่วนสำคัญในการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนต่อการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสังคมอย่างจริงใจ