คลังเก็บหมวดหมู่: เทคโนโลยี

เทคโนโลยี

เทคโนโลยี

กสทช.จับมือ ECSTAR สจล. เซ็น MOU พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

กสทช.จับมือ ECSTAR สจล. เซ็น MOU พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

กสทช. จับมือ “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีอวกาศและวิจัย (ECSTAR) วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ (IAAI) สจล. ลงนามข้อตกลงพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ หวังสร้างดาวเทียม-บุคคลากร รองรับโลกยุคใหม่สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2565 ที่ผ่านมา มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กับศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีอวกาศและวิจัย (ECSTAR) วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ (IAAI) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยมี นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล เลขาธิการ กสทช. นายเสริมศักดิ์ อยู่เย็น คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล. นายชาญวิทย์ มุนิกานนท์ ประธานบริหารสถาบันการบินเอเซีย นายเสน่ห์ สายวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กสทช. นายเจษฎา ทิพย์มณเทียร รักษาการแทนรองคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล. ร่วมพิธี

เทคโนโลยี

นายไตรรัตน์ กล่าวว่า จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Edge) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานคลื่นความถี่และบริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายดาวเทียม และโครงข่ายโทรคมนาคมในระบบ 5G เพื่อให้บริการในรูปแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศและอากาศยาน โดยเป็นการสร้างนวัตกรรมที่มีผลต่อการพัฒนา และการแข่งขันของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงนี้ โดยกรอบระยะเวลาของความร่วมมือ และการขยายระยะเวลาความร่วมมือบันทึกข้อตกลงนี้มีระยะเวลา 2 ปี โดยความร่วมมือนี้จะทำให้นำไปสู่เป้าหมายการส่งดาวเทียม LEO satellite สู่ห้วงอวกาศเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและการพัฒนาบุคคลากรด้านกิจการอวกาศของประเทศไทยต่อไป

ด้าน นายเสริมศักดิ์ กล่าวว่า ความร่วมมือนี้เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งอวกาศ ดาวเทียมสำรวจโลก ภูมิสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้ที่ทันสมัย โดยปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปแบบก้าวกระโดด ทำให้หลายอาชีพเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีจะเป็นองค์ความรู้ที่มารองรับอาชีพใหม่ๆในอนาคต ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยปัจจุบันไทยยังขาดแคลนบุคลากรในด้านนี้จำนวนมาก จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาและเสริมองค์ความรู้ ซึ่งจะเป็นตัวรองรับโลกกำลังพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้คนรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานได้และมีทักษะใช้ชีวิต

ติดตามข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ : เพื่อไทย วอน ปรับกฎเหล็ก 180 วัน แขวะ ใช้ เทคโนโลยี ดีกว่า “วิทยุทรานซิสเตอร์”

เทคโนโลยี

เพื่อไทย วอน ปรับกฎเหล็ก 180 วัน แขวะ ใช้ เทคโนโลยี ดีกว่า “วิทยุทรานซิสเตอร์”

เพื่อไทย วอน ปรับกฎเหล็ก 180 วัน แขวะ ใช้ เทคโนโลยี ดีกว่า “วิทยุทรานซิสเตอร์”

เทคโนโลยี

พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ เรียกร้องรัฐบาล แก้น้ำท่วมเร่งด่วนฉุกเฉินแบบ “ภาวะวิกฤติ” วอน ปรับกฎเหล็ก 180 วัน กกต. เปิดทางภาคท้องถิ่นช่วยประชาชนพ้นภัย แขวะ เอาเทคโนโลยีมาใช้เตือนภัยล่วงหน้าดีกว่ากลับไปใช้วิทยุทรานซิสเตอร์

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยออกแถลงการณ์ เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศประสบภัยพิบัติน้ำท่วม ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม และความเสียหายต่อบ้านเรือนราษฎร และพื้นที่ทำกินในหลายพื้นที่อย่างกว้างขวาง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างรุนแรง และประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิต ซึ่งพรรคเพื่อไทยได้ตระหนักถึงวิกฤติปัญหาดังกล่าว พรรคเพื่อไทยจึงออกแถลงการณ์มาเพื่อเรียกร้องทั้งรัฐบาล และผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ ใน 2 เรื่อง ดังนี้

1.ขอเรียกร้องให้รัฐบาลได้ถือว่าปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในครั้งนี้ที่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่ง และต้องถือว่า กรณีนี้ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนจำเป็นฉุกเฉิน จึงต้องบริหารแบบสถานการณ์พิเศษ มิใช่บริหารแบบสภาพการณ์ปกติทั่วไป จะต้องระดมสรรพกำลังเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง และทันท่วงที โดยต้องมีมาตรการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า และมาตรการเยียวยาในระยะต่อไปอย่างชัดเจน

2.ขอเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และแนวทางปฏิบัติ ปรับปรุงระเบียบให้พรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะผู้แทนของปวงชนสามารถเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ แม้จะอยู่ในช่วงระยะของ 180 วัน ก่อนวันครบอายุสภาผู้แทนราษฎรที่ต้องถือปฏิบัติตามกฎหมาย และเป็นระเบียบว่าด้วยวิธีการหาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงก็ตาม เพื่อมิให้ระเบียบ หรือข้อห้ามต่างๆ เป็นอุปสรรคในการจำกัดหรือทำให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งกำลังเดือดร้อนอย่างสาหัสอยู่ในขณะนี้