การออกแบบมีอะไรบ้าง

“งานศิลปะ” เด็กพิเศษ โลกของ “อเล็ก ชนกรณ์”

“งานศิลปะ” โลกของ “อเล็ก ชนกรณ์” ผลงาน “ดิจิทัลอาร์ต” ของ “เด็กพิเศษ” ภาพวาดดิจิทัล บนแพลตฟอร์ม JNFT

และนำผลงานไปเชื่อมโยงในรูปแบบของ “สแตมป์ดิจิทัล” นำรายได้ทั้งหมดมอบให้ “มูลนิธิออทิสติกไทย”

งานศิลปะ โลกของ อเล็ก ชนกรณ์ หรือ ชนกรณ์ พุกะทรัพย์ หนุ่มน้อยวัย 17 ปี ที่ครอบครัวค้นพบว่า เป็นเด็กแอลดี

หรือ Learning Disabilities (LD) มีความบกพร่องในการเรียนรู้ แต่แรงสนับสนุนของครอบครัวในความพยายามเลี้ยงดูให้อเล็กฝึกฝน พัฒนา

การออกแบบมีอะไรบ้าง

ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุข ผนวกกับความสนใจ ความสามารถในตัวเองที่ได้ค้นพบ ทำให้น้องอเล็กสนใจ

เรียนรู้การเป็นนักเขียนในโลกออนไลน์ บอกเล่าเรื่องราว เขียนนิยายเชต ด้วยผลงานเรื่องแรก คือ Paper Heart (หัวใจกระดาษ)

ผ่านแอพพลิเคชั่น Joylada (จอยลดา) มีคนติดตามอ่านจำนวนไม่น้อย และหลายคนอาจไม่รู้ว่าเป็นผลงานจินตนาการของเด็กแอลดี  หรือ เด็กพิเศษ

งานศิลปะ โลกของ อเล็ก ชนกรณ์ หรือ ชนกรณ์ พุกะทรัพย์ พร้อมต่อยอดผลงานในรูปแบบของ ภาพวาดดิจิทัล

บนแพลตฟอร์ม JNFT โดยบริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด ผู้พัฒนา JNFT Marketplace ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อ-ขาย NFT สัญชาติไทย

ให้การสนับสนุน และนำผลงานเชื่อมโยงจัดทำในรูปแบบ แสตมป์ดิจิทัล I-Stamp

ผลงาน ของ อเล็ก ชนกรณ์ น่าประทับใจไปมากกว่านั้น คือ รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายแสตมป์ของอเล็ก จะมอบให้แก่

มูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อนำรายได้ไปส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กพิเศษ เพราะเชื่อว่าเด็กๆ กลุ่มนี้มีศักยภาพมีความสามารถ

ขอเพียงให้โอกาส และความเข้าใจ และสนับสนุน เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมเช่นคนปกติทั่วไป

เกี่ยวกับ งานศิลปะ โลกของ อเล็ก ชนกรณ์ ครั้งนี้เรามาพูดคุยกับ โสภี ฉวีวรรณ คุณแม่ผู้สนับสนุน เด็กพิเศษ อย่าง อเล็ก-ชนกรณ์ พุกะทรัพย์

ข่าวแนะนำ : Komorebi โฮมสเตย์แสงสวย เหมือนตะวันส่องผ่านไบไม้